Nazwa szkoły Termin Drzwi otwartych

powiat koniński

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Rychwale

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Piotra
Janaszka w Rychwale

17 kwietnia
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w
Sompolnie

25 marca

15 kwietnia

Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie

Otwarte soboty

18 i 25 marca

1, 15 i 21 kwietnia

13 i 27 maja

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w
Kleczewie
24 kwietnia

Miasto Konin

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł
Różnych-Branżowa Szkoła I Stopnia w Koninie
17 kwietnia
Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie 21 kwietnia
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie 17 marca
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
Stefana Batorego w Koninie
05 kwietnia
Zespół Szkół Górniczo- Energetycznych im. Stanisława
Staszica w Koninie
21 kwietnia
Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej- Curie
w Koninie

powiat kolski

Zespól Szkół Technicznych w Kole 21 kwietnia
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu 19-20 kwietnia
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w
Kłodawie
Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych im. St. i
Wł. Grabskich
24 kwietnia

powiat słupecki

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana
Jackowskiego w Słupcy
25 marca
Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy 25 marca
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Strzałkowie
25 marca
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Zagórowie
25 marca

powiat turecki


Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Specjalnym
Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Zespole Placówek
Edukacyjno- Wychowawczych w Turku
24 maja
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego w Kaczkach Średnich
19 kwietnia
Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Prof. S. Kaliskiego
w Turku
25 kwietnia