Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Turku

Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
w Kaczkach Średnich