Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Batorego w Koninie

ul. Wodna 1
62-500 Konin
tel./fax 63 242 99 19
e-mail: [email protected]
Strona WWW
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, to szkoła z ponad 40 –letnią tradycją kształcenia, położona w pobliżu pięknego bulwaru nadwarciańskiego, często nazywana też „Szkołą w Sercu Miasta”.

• Szkoła kształci pokolenia –przekazuje wiedzę zarówno młodzieży (forma stacjonarna), jak i osobom dorosłym (forma zaoczna)
• W ofercie edukacyjnej dla młodzieży znajdują się: licea, technika i branżowe szkoły I stopnia, natomiast dla dorosłych: licea, szkoły policealne, szkoła podstawowa oraz rozmaite kursy i szkolenia
• ZSCKU realizuje projekt Next Step prowadzony we współpracy z międzynarodową organizacją AISEC, której istotą jest wymiana międzynarodowa uczniów/ studentów.
• Szkołę cechuje innowacyjność kształcenia – aktualnie realizowanych jest 11 innowacji pedagogicznych.
• Największą chlubą placówki są klasy mundurowe: klasa policyjna, bezpieczeństwa wewnętrznego, administracja celno-skarbowa, które stanowią niemal 50 % wszystkich oddziałów młodzieżowych. ZS CKU to jedna z największych szkół w regionie kształcąca młodzież do służb mundurowych.
• Dzięki systematycznemu udziałowi w projektach unijnych szkoła zapewnia uczniom wysoki standard pracowni przedmiotowych.
• To połączenie doskonale wyposażonych pracowni i dużego doświadczenia zawodowego nauczycieli owocuje licznymi sukcesami ZS CKU

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie