Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Batorego w Koninie

ul. Wodna 1
62-500 Konin
tel./fax 63 242 99 19
e-mail: [email protected]
Strona WWW
ZSCKU w Koninie, to szkoła kształcąca młodzież i dorosłych z ponad 40 –letnią tradycją nauczania. Szkołę cechuje innowacyjność nauczania. Realizowane projekty unijne zapewniają funkcjonowanie profesjonalnie wyposażonych pracowni. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szkoła bierze udział w wymianie międzynarodowej uczniów uczestnicząc w programie AISEC, ERASMUS+. ZSCKU odnosi liczne sukcesy, m.in.: tytuł najlepszego TECHNIKUM w Koninie i znak jakości „Brązowa Tarcza” wg Rankingu Perspektyw 2020; bardzo dobra zdawalność egzaminów zewnętrznych; tytuły laureatów i finalistów w ogólnopolskich olimpiadach i turniejach przedmiotowych.

Branżowa szkoła I stopnia

 • Sprzedawca
 • Magazynier-logistyk

 

Technikum

 • Technik ekonomista
 • Technik rachunkowości
 • Technik informatyk
 • Technik programista
 • Technik handlowiec
 • Technik logistyk
 • Technik stylista

 

Liceum

 • Liceum ogólnokształcące – klasa policyjna
 • Liceum ogólnokształcące – klasa bezpieczeństwa wewnętrznego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie