Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Batorego w Koninie

ul. Wodna 1
62-500 Konin
tel./fax 63 242 99 19
e-mail: [email protected]
Strona WWW
ZSCKU w Koninie, to szkoła kształcąca młodzież i dorosłych z ponad 40 –letnią tradycją nauczania. Szkołę cechuje innowacyjność nauczania. Realizowane projekty unijne zapewniają funkcjonowanie profesjonalnie wyposażonych pracowni. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szkoła bierze udział w wymianie międzynarodowej uczniów uczestnicząc w programie AISEC, ERASMUS+. ZSCKU odnosi liczne sukcesy, m.in.: tytuł najlepszego TECHNIKUM w Koninie i znak jakości „Brązowa Tarcza” wg Rankingu Perspektyw 2020; bardzo dobra zdawalność egzaminów zewnętrznych; tytuły laureatów i finalistów w ogólnopolskich olimpiadach i turniejach przedmiotowych.

Branżowa szkoła I stopnia

  • Sprzedawca
  • Magazynier-logistyk

 

Technikum

  • Technik ekonomista
  • Technik informatyk
  • Technik programista
  • Technik handlowiec
  • Technik logistyk
  • Technik stylista

 

Liceum

  • Liceum ogólnokształcące – klasa policyjna
  • Liceum ogólnokształcące – klasa bezpieczeństwa wewnętrznego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie