Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Kaczkach Średnich

Kaczki Średnie 62
62-700 Turek
tel. +48 63 289 84 10
fax. +48 63 289 84 21
e-mail: [email protected]
Strona WWW
Zespół Szkół Rolniczych, to szkoła z ponad 60 letnim doświadczeniem, obecnie liczy około 500 uczniów. Szkoła oddalona jest 7 km od Turku, posiada internat, stołówkę oraz bogatą bazę dydaktyczną. W latach ubiegłych w szkole został wybudowany kompleks nowych warsztatów szkolnych, których budowa i wyposażenie pochłonęły łączną kwotę przekraczającą 6 mln zł. Budynek nowych warsztatów pozwolił na stworzenie najnowocześniejszego centrum praktycznej edukacji zawodowej w regionie i uruchomienie pierwszego w Polsce – Centrum Kwalifikacji oraz pierwszego w Europie - Centrum Rolnictwa Precyzyjnego. W Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Srednich odbywają się również staże zagraniczne, wymiany kulturowe, kwalifikacyjne kursy zawodowe. Szkoła posiada klasy mundurowe oraz daje możliwość rozwoju uczniów organizując zajęcia pozalekcyjne takie jak: Kaczkowska Grupa Filmowa, Kaczkowska Grupa Taneczna, Kaczkowskie Inspiracje Kulinarne, Studio Wirtualnej Rzeczywistości
.

-technik reklamy

-technik pojazdów samochodowych

-technik żywienia i usług gastronomicznych

-technik budownictwa

-technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

-technik spedytor

-technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

-technik programista

-technik architektury krajobrazu

-technik geodezji

-technik transportu drogowego

Firmy współpracujące ze szkołą – 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej w Poznaniu,

– Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,

– Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu,

– Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,

– Konfederacja Lewiatan w Warszawie,

– Kubota Spółka z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Piotrówku Małym,

– Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu,

– Promet Trans  Sp.z.o.o.o. w Turku,

– ToKoEnerga s.r.o Sp.zo.o Praha,

– Polski System Walki wręcz HALLER,

– Akademia Nauk Stosowanych w Koninie,

– Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

oraz zakłady , w których młodzież odbywa praktyki zawodowe.

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich