Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole

ul. Henryka Sienkiewicza 1
62-600 Koło
tel: 63 27 20 715
e-mail: [email protected]
Strona WWW

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole