Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

ul. Aleje 1 Maja 22
62-510 Konin
tel. 63 242 45 57
e-mail: [email protected]
Strona WWW

Zawody w jakich będzie można zdobyć wykształcenie w roku szkolnym 2021/2022

Branżowa szkoła I stopnia

L.p. Nazwa zawodu
1 Kucharz (oddział integracyjny)
2 Sprzedawca (oddział integracyjny)
3 Fryzjer

 

 

Technikum

L.p. Nazwa zawodu
1 Technik rachunkowości
2 Technik teleinformatyk (klasa e-sportowa)
3 Technik informatyk (klasa wojskowa)
4 Technik hotelarstwa
5 Technik żywienia i usług gastronomicznych
6 Technik ochrony środowiska
7 Technik ekonomista

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika