Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

ul. Parkowa 2
62-571 Stare Miasto
tel. (0-63) 244-25-53
e-mail : [email protected]
Strona WWW

Informacje promocyjne

Jesteśmy szkołą prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Koninie. Kształcimy w zawodach w branży gastronomiczno- hotelarskiej (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kucharz) w branży logistyczno – spedycyjnej (technik spedytor), ekonomicznej (technik ekonomista) i rolniczej (technik agrobiznesu, technik leśnik, rolnik).

Żychlin to nie tylko szkoła…….Żychlin to styl życia!

Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Fryderyka Chopina