Zespół Szkół Budownictwa

i Kształcenia Zawodowego

im. E. Kwiatkowskiego

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie – Branżowa Szkoła I stopnia

Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Stefana Batorego

Zespół Szkół

Górniczo-Energetycznych

im. Stanisława Staszica

Zespół Szkół Technicznych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zespół Szkół

im. Mikołaja Kopernika

Zespół Szkół

Ekonomiczno-Usługowych

w Żychlinie

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

i Technicznych w Sompolnie

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

i Technicznych w Kleczewie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Piotra Janaszka

w Rychwale