Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu

ul. Kościelna 2
62-604 Kościelec
tel. +48 63 2722897
e-mail: [email protected]
Strona WWW
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu to szkoła z tradycjami. Jej powstanie przypada na rok 1920. Szkoła ma dobrą opinię w środowisku. Od wielu już lat zajmuje wysokie pozycje w rankingach „Perspektyw”, co świadczy o wysokim poziomie nauczania i osiągnięciach uczniów w olimpiadach i konkursach. W czasie wolnym od zajęć, młodzież szkolna ma możliwość realizowania się w: Zespole Tańca Ludowego „Kościelec”, Zespole Wokalnym „Alebabki”, Oddziale ZHP, sekcji piłki ręcznej, sekcji piłki siatkowej, Klubie Honorowego Krwiodawcy, Kole PCK.
Technikum
Technikum Ekonomiczne
Technikum Logistyczne
Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole