Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy

ul. Powstańców Wielkopolskich 22
62-400 Słupca
tel. 63 275 11 30
e-mail: sekretariat@ zseslupca.eu
Strona WWW
ZSE w Słupcy, potocznie zwana „Ekonomikiem” to szkoła z prawie 100-letnią tradycją, kształcąca uczniów w następujących zawodach:
• Technik spedytor – klasa mundurowa policyjna
• Technik logistyk – klasa mundurowa policyjna
• Technik ekonomista – Business English z językiem hiszpańskim w obsłudze klienta i kontrahenta zagranicznego
• Technik rachunkowości – Business English z językiem hiszpańskim w obsłudze klienta i kontrahenta zagranicznego
• Technik reklamy – innowacja pedagogiczna: fotografia i wideofilmowanie
W szkole realizowane są liczne zajęcia dodatkowe: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, samoobrona, pływanie, strzelectwo sportowe, Szkolny Klub Wolontariatu, koło HDK PCK, zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, zajęcia w ciemni fotograficznej, sekcje sportowe, musztra, ligi przedmiotowe w ramach programu „Cyfrowa Wielkopolska 202@”, laboratoria zawodowe na Politechnice Poznańskiej w ramach projektu „Czas Zawodowców BIS”, płatne staże i kursy w ramach projektu „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”, praktyki zagraniczne w Portugalii i Hiszpanii w ramach projektu Erasmus +.
Uczniowie Ekonomika osiągają liczne sukcesy: Srebrna Tracza Perspektyw dla Najlepszych Techników w Polsce 2021, 2020, 2019, Brązowa Tarcza Perspektyw dla Najlepszych Techników w Polsce 2018, laureaci i finaliści konkursów i olimpiad zawodowych.
Szkoła posiada bogate zaplecze techniczne: klasopracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny i komputery, plotery, drukarkę 3D, monitory interaktywne, system telekonferencyjny, Internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły, sala gimnastyczna, strzelnica, salka fitness, indywidualne szafki dla każdego ucznia, e-dziennik, nowoczesna biblioteka.

Technikum

L.p.

Nazwa zawodu

1. Technik spedytor – klasa mundurowa policyjna
2. Technik logistyk – klasa mundurowa policyjna
3. Technik ekonomista – Business English z językiem hiszpańskim w obsłudze klienta i kontrahenta zagranicznego.
4. Technik rachunkowości – Business English z językiem hiszpańskim w obsłudze klienta i kontrahenta zagranicznego.
5. Technik reklamy – innowacja pedagogiczna: fotografia i wideofilmowanie.

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Branżowa Szkoła I stopnia