Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Aleja Józefa Piłsudskiego 5
62-700 Turek
tel. 63 289 60 61
e-mail: [email protected]
Strona WWW

Nasza szkoła prowadzi kształcenie zawodowe w zawodach: cukiernik, kucharz i stolarz. O przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej mogą się ubiegać absolwenci szkoły podstawowej specjalnej oraz absolwenci szkoły podstawowej ogólnodostępnej, którzy posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole prowadzone są zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe. Zajęcia praktyczne uczniowie kierunków: cukiernik i stolarz odbywają się u pracodawców na podstawie zatrudnienia w charakterze młodocianego pracownika. Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz realizują zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku