Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Rychwale

Konińska 46
62-570 Rychwał
63 2248 11 51
[email protected]
Strona WWW

Branżowa szkoła I stopnia specjalna jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Ukończenie branżowej szkoły I stopnia  umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. Nauka trwa 3 lata.

Branżowa szkoła I stopnia

  • 512001 -Kucharz

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Rychwale