Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
im. Stanisława Staszica w Koninie

ul. kard. S. Wyszyńskiego 3
62-510 Konin
tel./fax 63 2425421
e-mail: [email protected]
Strona WWW
ZSGE stale unowocześnia swój wizerunek, dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy i środowiska. Szkoła oferuje kształcenie w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Jako jedyna placówka w regionie prowadzi kształcenie integracyjne na poziomie klas kończących się maturą. Na wysokim poziomie przygotowuje do matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Chlubą ZSGE jest Młodzieżowa Szkolna Orkiestra Dęta. Zdobywca Srebrnej Tarczy Perspektyw.
Technikum
Technik mechatronik
Technik informatyk
Technik programista
Technik elektryk
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik pojazdów samochodowych
Technik ekonomista (system modułowy) – klasa integracyjna
Technik spedytor – klasa integracyjna
Technik mechanik
Liceum
Klasa psychologiczno-lingwistyczna, grupa sportowa/mistrzostwa sportowego (piłka nożna dziewcząt, szermierka) i grupa ogólnodostępna

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie