Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
im. Stanisława Staszica w Koninie

ul. kard. S. Wyszyńskiego 3
62-510 Konin
tel./fax 63 2425421
e-mail: [email protected]
Strona WWW
DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ DO ZSGE?
• Wysoki poziom kształcenia, liczne osiągnięcia
• Sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach, turniejach przedmiotowych, sportowych, ekonomicznych i technicznych
• Dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne
• Jako jedyni w regionie kształcimy w zakresie energetyki odnawialnej i spedycji
• Kształcenie w klasach integracyjnych
• Klasy sportowe i współpraca z Konińskim Klubem Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” Konin oraz Konińskim Klubem Szermierczym
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, możliwość rozwoju zainteresowań artystycznych (jedyna w regionie Młodzieżowa Orkiestra Dęta, chór, koło teatralne, Salon Literacki, itd.)

Zawody w jakich będzie można zdobyć wykształcenie w roku szkolnym 2021/2022

Branżowa szkoła I stopnia
L.p. Nazwa zawodu
1. mechanik pojazdów samochodowych
2. elektryk

 

Technikum
L.p. Nazwa zawodu
1. technik mechatronik
2. technik informatyk
3. technik programista
4. technik elektronik
5. technik elektryk
6. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
7. technik grafiki i poligrafii cyfrowej
8. technik pojazdów samochodowych
9. technik ekonomista – system modułowy
10. technik spedytor – klasa integracyjna

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie