Zespół Szkół Technicznych

w Kole

Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

w Kole

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica