Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy

ul. Kopernika 11A
62 - 400 Słupca
tel. 63 275 14 26
e-mail: [email protected]
Strona WWW

Jesteśmy szkołą z ponad 40-letnią historią, która oferuje młodzieży edukację w technikum oraz branżowej szkole I stopnia. Priorytetem naszej placówki jest wysoka efektywność kształcenia zawodowego, kreowanie postaw twórczych, zapewnienie bezpieczeństwa oraz budowanie satysfakcji z dokonanego wyboru szkoły. Specjalizujemy się w kształceniu przyszłych pracowników branży samochodowej, branży budowlanej, branży IT, branży elektrycznej, branży handlowej, branży spożywczej oraz wielu innych w zależności od zainteresowań. Zapewniamy praktyczną naukę zawodu na pracowniach szkolnych dla kierowcy mechanika i elektromechanika pojazdów samochodowych.
W cyklu kształcenia kierowcy mechanika, elektromechanika pojazdów samochodowych oraz technika pojazdów samochodowych bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B.

Branżowa szkoła I stopnia
L.p. Nazwa zawodu
1. kierowca mechanik
2. elektromechanik pojazdów samochodowych
3. kucharz
4. sprzedawca
5. piekarz
6. mechanik pojazdów samochodowych
7. stolarz
8. blacharz samochodowy
9. blacharz
10. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
11. murarz-tynkarz
12. monter sieci i instalacji sanitarnych
13. fryzjer
14. ślusarz
15. elektryk
16. lakiernik samochodowy
17. operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
18. mechanik – monter maszyn i urządzeń
19. oraz inne w zależności od zainteresowań
Technikum
L.p. Nazwa zawodu
1. technik pojazdów samochodowych
2. technik mechatronik
3. technik informatyk
4. technik elektryk

Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy