Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa
Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie

ul. 3 Maja 48
62-500 Konin
tel./fax 63 246 70 72
e-mail: [email protected]
Strona WWW
Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa CRR w Koninie – Branżowa Szkoła I Stopnia jest szkołą niepubliczną, bezpłatną, uczymy w systemie dualnym, czyli tydzień nauki przedmiotów teoretycznych w szkole i tydzień nauki zawodu u pracodawcy.
Uczeń wybierający Rzemieślniczą Szkołę Zawodową zostaje młodocianym pracownikiem, a zawodu będzie się uczył
u rzemieślników, otrzymując wynagrodzenie.
Po trzech latach nauki uczniowie przystąpią do egzaminu czeladniczego i po jego zdaniu otrzymają świadectwo oraz kwalifikacje Euro- Pass uznawane w całej Unii Europejskiej i możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia.
W nowoczesnym budynku szkoły znajdują się 4 duże sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny (laptop, projektor, wizualizer, zestaw głośników, telewizor, tablica multimedialna), oraz 5 pracowni przedmiotów zawodowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny oraz urządzenia i pomoce naukowe. Przy budynku szkoły znajduje się parking, boisko oraz siłownia zewnętrzna, dodatkowo szkoła posiada nowoczesną pracownię fryzjerską.
Branżowa szkoła I stopnia
L.p. Nazwa zawodu
1. Blacharz
2 Blacharz samochodowy
3 Cieśla
4 Cukiernik
5 Dekarz
6 Elektromechanik
7 Elektromechanik pojazdów samochodowych
8 Elektryk
9 Fotograf
10 Fryzjer
11 Kamieniarz
12 Kowal
13 Kucharz
14 Lakiernik
15 Mechanik pojazdów samochodowych
16 Monter sieci i instalacji sanitarnych
17 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
18 Murarz- tynkarz
19 Piekarz
20 Przetwórca mięsa
21 Stolarz
22 Ślusarz
23 Tapicer

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Branżowa Szkoła I stopnia