Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa
Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie

ul. 3 Maja 48
62-500 Konin
tel./fax 63 246 70 72
e-mail: [email protected]
Strona WWW
Kształcimy przyszłych zawodowców w dwudziestu trzech zawodach. Zajęcia odbywają się na ul. Zagórowskiej 16b. Trwają trzy lata i kończą się obowiązkowym egzaminem czeladniczym lub zawodowym.
Branżowa szkoła I stopnia
Nazwa zawodu
Blacharz
Blacharz samochodowy
Cieśla
Cukiernik
Dekarz
Elektromechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektryk
Fotograf
Fryzjer
Kamieniarz
Kowal
Kucharz
Lakiernik
Mechanik pojazdów samochodowych
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Murarz – tynkarz
Piekarz
Przetwórca mięsa (dawny wędliniarz)
Stolarz
Ślusarz
Tapicer

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Branżowa Szkoła I stopnia