Zespół Szkół Technicznych
im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego

ul. Milewskiego 3 B
62-700 Turek
tel. /63/ 280 36 12
fax. /63/ 280 36 14
e-mail: [email protected]
Strona WWW
Jesteśmy szkołą ponadpodstawową z 76-letnią tradycją, która dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej stała się niekwestionowanym centrum techniki w regionie. Nasza oferta edukacyjna wpisuje się w dynamikę zmian rynku pracy w kraju i za granicą. Od lat specjalizujemy się w kształceniu przyszłych pracowników branży: informatycznej, ekonomicznej, gastronomicznej, logistycznej, elektronicznej, elektrycznej, handlowej, teleinformatycznej oraz fryzjersko- kosmetycznej. Dzięki innowacyjnym projektom (także zagranicznym), rozwijamy kluczowe kompetencje niezbędne w zawodowym realizowaniu się . Różnorodna oferta zajęć dodatkowych pozwala naszym uczniom nie tylko zdobywać wiedzę i umiejętności, ale też rozwijać własne pasje.
Ulotka informacyjna - PDF

Zawody w jakich będzie można zdobyć wykształcenie w roku szkolnym 2023/2024

Branżowa szkoła I stopnia

L.p. Nazwa zawodu
1. Automatyk
2. Technik robotyk
3. Fryzjer
4. Kucharz
5. Mechanik pojazdów samochodowych
6. Operator obrabiarek skrawających
7. Ślusarz
8. Sprzedawca
9. Stolarz
10. Tapicer
11. Klasa wielozawodowa

 

Technikum

L.p. Nazwa zawodu
1. Technik ekonomista
2. Technik elektronik
3. Technik elektryk
4. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
5. Technik handlowiec
6. Technik informatyk
7. Technik logistyk
8. Technik mechatronik
9. Technik mechanik
10. Technik rachunkowości
11. Technik teleinformatyk
12. Technik usług fryzjerskich
13. Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego