Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Kościelcu

ul. Kościelna 2
62-604 Kościelec
tel. 63 2722897
e-mail: [email protected]
Strona WWW
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica to szkoła Z 95-letnią tradycją o indywidualnym obliczu. W Staszicu, bo tak nazywamy potocznie naszą szkołę, zapewniamy uczniom różnorodną i atrakcyjną ofertę edukacyjną. To tu kształcą się przyszli rolnicy, informatycy, graficy, ekonomiści, pracownicy branży gastronomicznej, logistycy. Naszym uczniom oferujemy dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne: sale informatyczne, pracownie gastronomiczne, ekonomiczna, zespół boisk sportowych, sale gimnastyczną, siłownię. W szkole można rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, uczyć się trzech języków obcych.

Technikum
1. Technik Ekonomista
2. Technik Informatyk
3. Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
4. Technik Logistyk
5. Technik Rolnik
6. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu